Purkyňova 649/127, Medlánky, Brno 612 00

Personální poradenství

service

PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

Personální poradenství pro firmy:

 • Analýza náborových potřeb a příprava strategie náboru
 • Příprava a vedení workshopů z HR oblasti dle potřeb zákazníka
 • Facilitace meetingu seznámení nového manažera s týmem
 • Analýza personálních procesů, jejich zefektivnění případně nastavení
 • Implementace nebo zefektivnění systému vzdělávání
 • Nastavení systému odměňování a benefitů
 • Koučování manažerů v oblasti vedení lidí
 • Nastavení efektivního adaptačního procesu pro nové zaměstnance
 • Analýza interní komunikace a příprava komunikační strategie
 • Konzultace a poradenství při řízení změn ve firmě
 • Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Náš způsob práce:

 • úvodní rozhovor se zadavatelem
 • stanovení očekávání a vytyčení cílů
 • zpracování návrhu a odsouhlasení činností / projektu
 • sběr informací (osobní schůzky, analýzy procesů, workshopy, dotazníkový průzkum, apod.).
 • analýza a zpracování výstupů
 • finální výstup pro zadavatele

Co získáte využitím našich služeb:

 • Uspoříme Vám čas a náklady nastavením efektivních procesů a vyškolením vašich vedoucích a manažerů.
 • Poskytneme Vám personální služby dle Vašich aktuálních potřeb.
 • Zajistíme ochranu Vašich informací a dat.
 • Využijete nejnovější zkušenosti a trendy v oblasti řízení lidských ke zvýšení konkurenceschopnosti Vaší firmy.

Oblasti, kterým rozumíme:

 • rozvoj organizace, změna firemní kultury a prostředí
 • zavedení role HR Business Partnera
 • audit a optimalizace veškerých HR procesů
 • efektivní organizační struktury
 • tvorba personální strategie firmy
 • analýza náborových potřeb a definování optimální strategie náboru včetně adaptačních procesů
 • sestavení vzdělávací koncepce
 • talent management
 • průzkum spokojenosti zaměstnanců (analýza interní komunikace a komunikační strategie)
 • proces hodnocení zaměstnanců, řízení pracovního výkonu
 • řízení a komunikace změn (optimalizace organizační struktury, zavedení Lean principů)
 • příprava a vedení workshopů a facilitace dle potřeb klienta
 • využití principů a nástrojů lean a six sigma při optimalizaci HR procesů

Spolupracujeme s

Potřebujete pomoci v HR ... Jsme Vám k dispozici

O nás

Oblasti rozvoje lidských zdrojů se věnujeme již více než 15 let. Je to přesně ta oblast, kterou máme rádi a kde jsme si jistí, že můžeme být našim klientům užiteční a tvořit s nimi řešení, která jsou jedinečná, účelná a především udržitelná i poté, co uzavřeme daný projekt.

Kancelář

 • Purkyňova 649/127, Medlánky, Brno 612 00
 • +420 775 644 211; +420 604 582 184
 • info@mujpersonalista.cz
 • https://www.facebook.com/mujpersonalista
© Copyright Můj Personalista s.r.o., All Rights Reserved.

Vyhledávání